Prawnik – wsparcie prawne i emocjonalne w sprawie rozwodowej

Proces sądowy o rozwód w każdym przypadku stanowi dość silny stres dla obu stron. Ponieważ większość osób nie ma specjalnej wiedzy na temat orzecznictwa, podczas przesłuchań w sprawie może brakować ważnych faktów, które znacząco wpływają na ostateczną decyzję sądu. W związku z tym, w celu jak najlepszego rozwiązania wszystkich sprzeczności, wskazane jest skorzystanie z porady prawnika rodzinnego w Olsztynie. Prawnik rodzinny, posiadający wystarczające doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, będzie w stanie właściwie przedstawić dostępne fakty, co pozwoli uzyskać najlepszą decyzję sądu.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Kiedy małżonkowie podejmują decyzję o rozwiązaniu związku małżeńskiego, muszą zebrać i przedłożyć odpowiednie dokumenty sądowi:

 • Pozew
 • Akt małżeństwa
 • Akt urodzenia dziecka, (jeśli są małoletnie dzieci)
 • Wniesienie opłaty sądowej.

Dzięki terminowemu złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów rejestracja rozwodu nie zajmuje dużo czasu. Dokumenty dotyczące rozwiązania małżeństwa i samego pozwu o rozwiązanie małżeństwa lepiej oczywiście przygotować z wyprzedzeniem i niezwłocznie przedstawić wszystko, co może być potrzebne w trakcie postępowania rozwodowego. Dokumenty rozwodowe powinny zostać przygotowane przez doświadczonego prawnika.

Wsparcie prawne i emocjonalne ze strony prawnika w sprawie rozwodowej

Silne emocje po obu stronach znacznie zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędów w procesie składania dokumentów i informacji do sądu na temat okoliczności sprawy. Jednocześnie takie przeoczenia z dużym prawdopodobieństwem będą powodem, dla którego przytoczone fakty nie będą brane pod uwagę, w wyniku, czego decyzja sądu nie będzie korzystna dla strony, która dopuszcza takie błędy.

Warto wiedzieć, że rozpatrywanie sporów w sądzie ma swoją specyfikę. W procesie rozwodowym będzie wymagane nie tylko dostarczenie informacji dotyczących pewnych faktów lub okoliczności, ale także pobranie wymaganej bazy dowodowej dla każdego z nich. Kompetentne prowadzenie dialogu przez prawnika z sędzią w Olsztynie w połączeniu z obecnością wystarczającej bazy dowodowej zapewni, że decyzja sądu zostanie wydana na korzyść klienta w większości omawianych kwestii. Warto jednak znaleźć specjalistę, który spełni nasze wymagania.

Prawnik – usługi w sprawie rozwodowej

Najważniejsze kwestie sporne w rozwodzie obejmują ustanowienie procedury komunikowania się z dziećmi z drugim rodzicem, uzyskanie alimentów i podział majątku nabytego w okresie małżeństwa. Dla każdej z wymienionych pozycji poprawna argumentacja na podstawie aktualnego prawodawstwa i dostarczenie bazy dowodowej zgodnie z okolicznościami i faktami zapewni uzyskanie decyzji sądu najbardziej korzystnej dla klienta. Prawnik mając wystarczające doświadczenie w skutecznej obsłudze takich przypadków, pomoże w następujących sprawach:

 • Prowadzenie postępowania rozwodowego
 • Uznanie małżeństwa za nieważne
 • Udział w wycenie i podziale część wspólnego majątku
 • Ustalanie i kwestionowanie ojcostwa
 • Ustalenie kolejności komunikacji z dzieckiem
 • Rozwiązywanie sporów w celu wyeliminowania przeszkód w komunikacji z dzieckiem
 • Ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania dziecka
 • Egzekwowanie praw rodzicielskich
 • Pozbawienie praw rodzicielskich lub nałożenie ograniczeń na prawa rodzicielskie
 • Egzekwowanie alimentów.

Jeśli ktoś potrzebuje znaleźć prawnika rodzinnego w Olsztynie może uzyskać kwalifikowaną pomoc prawną i porady we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Alimenty na dziecko

Jeśli prawnik w imieniu klienta złożył pozew o rozwód i w małżeństwie są małe dzieci, może ubiegać się o alimenty. Doświadczony prawnik podczas pisania wniosku o odzyskanie alimentów poinformuje o możliwych niuansach tej sprawy.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, alimenty na utrzymanie dzieci mogą być ustalone przez samych małżonków lub przez sąd, jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Kwota alimentów na dziecko może zostać podwyższona. Najczęściej występuje to w przypadkach, gdy ojciec dziecka nie pracuje oficjalnie, ale jednocześnie ma wystarczające dochody. Rozwód i odzyskanie alimentów to powszechna praktyka, a decyzja o rozwodzie polega na rozważeniu wszystkich za i przeciw, natomiast unikanie płatności alimentów jest ścigane prawem.