Baza orzeczeń sądowych w praktyce

Baza orzeczeń sądowych ma na celu realizację postulatu udostępniania takiego orzecznictwa, które jest aktualne. Przez takie udostępnianie należy rozumieć zarówno stan faktyczny, jak i stan prawny. Z roku na rok dostęp do orzeczeń udostępnianych w internecie znacząco rośnie. Potrzebę publikacji swojego orzecznictwa widzą coraz częściej również sądy rejonowe. Do jednej z takich baz orzeczeń sądowych należy zaliczyć w szczególności https://standardyprawa.pl/orzeczenia.

Tezowanie orzeczeń

Jak powszechnie wiadomo niestety nie wszystkie udostępnianie orzeczenia są tezowane. Aczkolwiek niewątpliwie należy uznać, iż tezowanie orzeczeń sądowych jest niezwykle istotne i bez wątpienia podnosi ich jakość. Powoływanie się na orzecznictwo Sądu Najwyższego jest często stosowane przez praktyków. Chodzi tutaj o postać cytowania określonych tez, jak również jest to obowiązkowy element pism procesowych. Teza, jako wyrwane z kontekstu zdanie, jest odzwierciedleniem stanowiska i opinii jego autora. Niestety gorzej, gdy taki kontekst nie został zachowany. Baza orzeczeń sądowych powinna udostępniać więc orzeczenia razem z tezami. Reasumując chodzi tutaj o jakość, a nie o ilość udostępniach orzeczeń w danej bazie. 

Anonimizacja orzeczeń sądowych

Anonimizacja orzeczeń sądowych to nic innego, jak proces przetwarzania treści, dzięki któremu uniemożliwia się identyfikację osób trzecich. Aczkolwiek powinno zostać to dokonane w taki sposób, aby zanonimizowane orzeczeń nadal było czytelne i zrozumiałe. Zanonimizowaniu podlegają: imiona i nazwiska, nazwy osób prawnych, nazwy własne, jak również numery dokumentów. Dla przykładu „Alina Nowak” zostaje zapisana, jako „A.N”. Dostęp do tych informacji jest wyłączony na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Aczkolwiek jest szereg kwestii, które anonimizacji nie podlegają, a zaliczyć do nich należy:

  • prokolantów
  • komorników sądowych
  • sędziów
  • prokuratorów
  • miasta opisujące siedzibę sądu (np. Sąd Apelacyjny w Warszawie)

Zasady anonimizacji są w miarę ujednolicone, aczkolwiek należy pamiętać, aby nie pójść w tej kwestii za daleko. Chodzi na przykład o kwestię ujawniania nazwisk polityków, którzy popełnili przestępstwo związane z pełnieniem funkcji publicznych. Kwestia sporna tyczy się również zamazywania właściwości miejscowej sądu. Należy zaznaczyć, iż cała anonimizacja odbywa się  przez system informatyczny, aczkolwiek pracownicy często dokonują korekt. Nadmierna anonimizacja powoduje, że orzeczenie staje się niezrozumiałe i nie można jego wielu kluczowych fragmentów zacytować w pismach urzędowych.

Sens publikacji orzeczeń sądów rejonowych

Odpowiadając na to, czy jest sens publikacji orzeczeń sądów rejonowych, to z całą pewnością należy stwierdzić, iż baza orzeczeń sądowych do publikacji takich orzeczeń jest jak najbardziej potrzebna. Bowiem, zamin sprawa do sądu wyższej instancji to mija bardzo często nawet rok. W związku z czym w razie pojawienia się nowego zagadnienia, bądź przepisu prawnego, takie orzeczenia są potrzebne. Baza orzeczeń sądowych jest to miejsce, ze którego korzystają nie tylko prawnicy, ale również osoby, które nie są związane z prawem, a chcą zapoznać się z daną sprawą i z tym, w jaki sposób została rozstrzygnięta przez sąd, jeżeli czują taką potrzebę.