Baza orzeczeń sądowych – co można w niej znaleźć?

Baza orzeczeń sądowych w praktyce Baza orzeczeń sądowych ma na celu realizację postulatu udostępniania takiego orzecznictwa, które jest aktualne. Przez takie udostępnianie należy rozumieć zarówno stan faktyczny, jak i stan prawny. Z roku na rok dostęp do orzeczeń udostępnianych w internecie znacząco rośnie. Potrzebę publikacji swojego orzecznictwa widzą coraz częściej również sądy rejonowe. Do jednej […]